Hem     Mercedes Me Connect     Service av Mercedes-bilar     Bil- och motorverkstaden     Motorsportverkstaden     Volvo tävlingsmotorer     Motorrenovering     Kontakt

    Galleri

 

Välkommen till vår serviceinformation för Din bil!

För att börja med GARANTIN frågan så säger EU-lagstiftningen att "nybilsgarantin gäller fortfarande var man än servar sin bil om den ännu omfattas av fabriks garanti, under förutsättning att servicen utförs enligt tillverkarens instruktioner och dokumenteras och bekräftas med stämpel och signatur i servicehäftet".

Dessa krav uppfyller vi till punkt och pricka. All service utföres enligt tillverkarens instruktioner.

Till vår hjälp har vi speciella servicedatorer som man kopplar in till bilens dataanslutning. I servicedatorn finns tillverkarens program för avläsning av bilens och motorns tillstånd, samt instruktioner för hur servicen skall utföras beroende på diagnosen som datorn lämnar.

Förutom med Mercedes original servicedator har vi flera andra service och diagnosdatorer så kan vi ställa diagnos på moderna bilar från 1998 och framåt och i vissa fall även äldre bilar.

När det gäller PRISER så kan detta hållas rimligt genom att vi köper in stora mängder reservdelar och servicematerial + oljor. Särskilt gäller detta våra huvudmärken Mercedes, Volvo, Volkswagen ,BMW.

Vi erbjuder även kostandsfri lånebil vid överdagen som iförväg bokats.

Lånebilen är automatväxlad.Ibland är det svårt att komma fram per telefon, när vi jobbar med något bullrande som gör att vi inte hör telefonen. Vi svarar direkt på alla telefonsamtal som vi kan. Kontakta oss gärna också via epost.

Telefontid kl. 9 - 16

Telefon 042-811 77, Epost info@mercedia.se